началозастраховки
 
За да осигурите безпроблемно пътуване и пребиваване в чужбина за Вас и придружаващите Ви лица , както и да спестите заплащането на непредвидени разходи в случай на необходимост от спешна медицинска помощ, екипът на Българска Туристическа Компания Ви препоръчва застраховките при пътуване TRAVELER с асистанс на български език.

Наш партньор е Кю Би И Иншурънс Груп, застраховател доказал стабилност и спечелил доверие:
 • Кю Би И Иншурънс Груп е един от 25-те най-големи застрахователи и презастрахователи в света. Създадена през 1886, тя има дълга и успешна финансова история и мрежа от офиси в 36 страни и над 7000 служители.
 • Кю Би И Интернешънъл Иншурънс Лимитид - Клон София е създаден 1999 г. Компанията оперира чрез своя главен офис в София и офиси в страната. Има лидерски позиции в туристическото застраховане, обслужвайки над 300 туристически агенции и туроператори.

Застраховките "Помощ при пътуване" Traveler могат да сключат български и чуждестранни граждани, пътуващи в чужбина, като застраховката не важи за територията на РБългария, а за чужденците и за територията на резидентната им страна.
  Предлагат се в три пакета:
 • TRAVELER ECONOMY
 • TRAVELER CLASSIC
 • TRAVELER PREMIUM

Асистанс услуги на български език:
на телефона за спешна помощ + 420 222 111 101, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината Вие получавате и необходимата информация и помощ относно:
 • Информация относно изискванията за визи и ваксинации
 • Насочване към дипломатическо представителство или консулство
 • Спешни туристически услуги - хотели,резервации,билети
 • Асистанс при изгубване на багаж
 • Спешно доставяне на документи
 • Спешни преводачески услуги
 • Насочване към адвокат
 • Освобождаване под гаранция

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ -
Определят се в зависимост от избраната опция , периода на застраховката и възрастта на застрахования, както и дали лицето ползва отстъпка или завишение. Застрахователните премии са в евро.
  началозастраховки